• Kiều My,  Tin tức,  Văn Thơ

    Đóa Hoa Nở Muộn

    Tác giả tên Jacqueline Lê, bút hiệu Kiều My, tuổi Dương Cưu (Aries) sinh trưởng trong một gia đình Công giáo ở Sài Gòn. Được thụ hưởng sự giáo dục và học vấn của các soeur St. Paul cấp tiểu học. Sau đó, là nữ sinh của trường trung học Nguyễn Bá Tòng Sài Gòn. Khi sang Hoa Kỳ theo…