Resources

Từ điển Hán Nôm

Dữ liệu của từ điển hiện bao gồm 393.542 mục từ, được tổng hợp công phu từ nhiều nguồn khác nhau:

Hán Việt tự điển, Thiều Chửu, Hà Nội, 1942.

Từ điển Hán Việt, Trần Văn Chánh, NXB Trẻ, 1999.

Hán Việt tân từ điển, Nguyễn Quốc Hùng, NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1975.

Bảng tra chữ Nôm, Hồ Lê, Viện Ngôn ngữ học, 1976.

Giúp đọc Nôm và Hán Việt, Anthony Trần Văn Kiệm, 1989.

Cơ sở dữ liệu Unihan do tổ chức Unicode ban hành.

Trang Hán điển.

Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị

Việt Nam Tự Điển

Quyển Lịch Thông Minh

Hoán Chuyển Tiếng Việt

Phương tiện nầy giúp bạn chuyển dịch nhanh giữa các bài viết tiếng Việt có Formats và Encoding khác nhau, ví dụ như là Vietnet, VIQR, VNI, VPS, VISCII, TCVN, VNU, VietWare và Unicode. Chỉ cần Copy và Paste bài Text tiếng Việt vào Khung dưới đây, và chọn loại chuyển dịch (Conversion) nào thích hợp – (thì bài Text tiếng Việt sẽ hiện ra ngay). 

Đánh Máy Tiếng Việt Online

Làng Báo Việt