Âm nhạc,  Khánh Lan,  Kiều My,  Việt Hải

MỜI VÀO NGHE NHẠC CỦA LIÊN NHÓM NVNT & TTG

Mưa Chiều Nhớ Ai

Thơ: Trần Việt Hải

Nhạc: Phan Đình Minh

Hòa âm: Phạm Hồng Thái

Như Lá Cỏ Tàn

Thơ: Kiều My

Nhạc: Phan Đình Minh

Hòa âm: Phạm Hồng Thái

Giọt Tình Sầu

Thơ: Khánh Lan

Nhạc: Phan Đình Minh

Hòa âm: Phạm Hồng Thái

Tình Tuyệt Vọng

Thơ: Khái Hưng

Nhạc: Phan Đình Minh

Hòa âm: Phạm Hồng Thái