• LỊCH SỬ,  Viet-Hải

    VIỆT SỬ 5000 NĂM VĂN HIẾN

    Đăng trong 13 Tháng Bảy, 2009 bởi thiền sư lạc việt Văn minh Atlantic. Cách đây hơn 10. 000 năm – hơn 8000 năm trc CN – trên trái đất đã tồn tại một nền văn minh toàn cầu – tôi đặt tên là nền văn minh Atlantic. Nền văn minh này đã khám phá ra những thực tại vũ…