• Quyên Di

    Trăng 14, Trước Tết

    Trăng đẹp hôm nay, trăng mười bốnTrời xanh bát ngát ở trên caoLòng đã lạnh rồi mà vẫn rộnNhững ý tình xuân rất ngọt ngào. Nhớ buổi xuân thì ngày xưa ấyRạo rực lòng trai buổi trăng vềNgây ngất hương trời người con gáiBờ môi trót nếm rượu đam mê. Trăng lên vời vợi ngang đầu núiTrăng tàn bờ lạnh dải ngân hàMột bóng chim trời bay rất vộiVề nơi viễn phố nẻo sương pha. Là lúc qua rồi thời xuân sắcChén đời đã cạn rượu đam mêNhững lúc đêm về ngồi trầm mặcQuên cả trăng xanh phủ bốn bề. Hôm nay gặp lại trăng mười bốnNhư gặp người xưa…