• Quyên Di

    Trăng 14, Trước Tết

    Trăng đẹp hôm nay, trăng mười bốnTrời xanh bát ngát ở trên caoLòng đã lạnh rồi mà vẫn rộnNhững ý tình xuân rất ngọt ngào. Nhớ buổi xuân thì ngày xưa ấyRạo rực lòng trai buổi trăng vềNgây ngất hương trời người con gáiBờ môi trót nếm rượu đam mê. Trăng lên vời vợi ngang đầu núiTrăng tàn bờ lạnh…