Quyên Di

Trăng 14, Trước Tết

Inline image

Trăng đẹp hôm nay, trăng mười bốn
Trời xanh bát ngát ở trên cao
Lòng đã lạnh rồi mà vẫn rộn
Những ý tình xuân rất ngọt ngào.

Nhớ buổi xuân thì ngày xưa ấy
Rạo rực lòng trai buổi trăng về
Ngây ngất hương trời người con gái
Bờ môi trót nếm rượu đam mê.

Trăng lên vời vợi ngang đầu núi
Trăng tàn bờ lạnh dải ngân hà
Một bóng chim trời bay rất vội
Về nơi viễn phố nẻo sương pha.

Là lúc qua rồi thời xuân sắc
Chén đời đã cạn rượu đam mê
Những lúc đêm về ngồi trầm mặc
Quên cả trăng xanh phủ bốn bề.

Hôm nay gặp lại trăng mười bốn
Như gặp người xưa thả tóc thề
Chẳng hẹn mà buồn như lỗi hẹn
Đường đời quên cả lối quay về.

Thôi, ngắm trăng suông, xin bù lại
Những khi lòng lạnh, bếp tro tàn
Xin khóc cho một lần trẻ dại
Thả những giọt buồn xuống dương gian.

Quyên Di