• NGOC CƯỜNG, NGUYỄN TƯỜNG CƯỜNG,  Văn Thơ

    Ước Vọng Khôn Nguôi

    (Tưởng Nhớ Nhà Văn Tường-Hùng 1931-2023)Ngọc Cường LTS : Kiến trúc sư, nhà văn, và đạo diễn phim ảnh Nguyễn Tường Hùng vừa qua đời tại Paris.Để đóng góp cho số tưởng niệm về ông, Tạp Chí Da Màu xin đăng bài viết dưới đây của Ngọc Cường, người em út của nhà văn Tường Hùng, coi như là một…