Âm nhạc,  Khánh Lan,  Phạm Hồng Thái

NHỚ THU XƯA & CÔ GÁI VIỆT NAM

MỜI CÁC BẠN VÀO XEM HAI NHẠC PHẨM MỚI.

Nhớ Thu Xưa, Thơ Khánh Lan, Nhạc Minh Trí

Cô Gái Việt Nam, Thơ Khánh Lan, Nhạc Phạm Thái

Ca Sĩ: Minh Trí

Nhớ Thu Xưa

Cô Gái VN