Lê Nguyễn Nga

HIỂU NGHĨA ĐÁP ĐỀN  

     BÁO HIỂU TRUNG QUÂN  GIỮ ĐẠO TÌNH   

    MẸ CHA KHUYA SỚM  ĐàHY SINH 

    NUÔI CON SỚM TỐI BAO GIAN KHỔ  

    PHỤNG DƯỞNG SONG THÂN HIẾU NGHĨA MÌNH  

    GIỮ NƯỚC THƯƠNG NHÀ CON NHỚ MÃI 

    LÀM DÂN GIỮ VẸN TIẾT TRUNG TRINH      

    NON SÔNG GẤM VÓC TA GìN GIỮ  

   HIỂU ĐẠO TRUNG KIÊN VẸN NGHĨA TÌNH.    

     Lê Nguyễn  Nga

    Thanksgiving  2022