Âm nhạc,  Tha Nhân,  Viet-Hải

KHÚC HÁT THUYỀN NHÂN

Mời quý vị vào nghe bài KHÚC HÁT THUYỀN NHÂN, Thơ Việt Hải, nhạc TS NS Tha Nhân, Lương Trần.