• Âm nhạc,  Phạm Cao Tùng

    ÂM NHẠC CUỐI TUẦN

    Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian xin hân hạnh giới thiệu cũng như đón chào Anh Phạm Cao Tùng tham gia vào nhóm của chúng tôi, anh là cựu học sinh trướng trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, niên khóa 1959-1966 và hiện đang cư ngụ tại thành phố Brisbane, Úc Châu. Chúng tôi cũng được biết anh…