• BS LÊ ÁNH,  Văn Thơ

    Tìm Hiểu Định Mệnh Và Nghiệp Quả

    1- Tổng Quan:  Định mệnh có hay không là do ta. Khi ta biết tập những phương pháp mở rộng nhận thức tâm linh thì cái khả năng ta thay đổi cuộc đời rất cao. Nếu ngược lại ta thụ động đổ thừa cho số mạng hay ngồi đó chờ một phép lạ xảy ra thì lúc đó định mệnh có…