Âm nhạc,  Quốc Sĩ

NỤ CƯỜI RỰC SÁNG CHO NGÀY MAI YÊU THƯƠNG – Bàn tay nhân ái 2

Tháng 6 năm 2021, đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành và đã lấy đi biết bao sinh mạng của những người thân và bạn bè của Quốc Sĩ, nhiều bác sĩ và y tá đã hy sinh  tại tuyến đầu…