Kim Phụng

“Lối Về” | Sáng Tác: NS Nguyễn Ánh 9 | Tiếng hát: Kim Phụng