Khánh Lan,  Video

BUỔI PHỎNG VẤN CỦA PHÓNG VIÊN PHIẾN ĐAN VỚI NHÀ VĂN KHÁNH LAN