Văn Thơ

Trẫm Vẫn Yêu Em…


Trần Văn Tui, Los Angeles.

Trẫm yêu em bằng tim tuổi hạc
Nặng nợ ân tình kiếp ba sinh
Mến chốn ta bà trẫm mãi yêu
Chung bước đường dài trẫm cùng em

Trẫm gọi tên em bằng sếp nhỏ
Soi bóng dặm trường có ai hơn ?
Đếm bước thời gian dù chết rũ
Những nỗi u sầu ta với ta

Căng-xe Xì-trốc là chiện nhỏ
Kiếp người hữu hạn sá chi đâu
Ôi sống lâu chi cho chật đất
Sống anh hùng cho đất phì nhiêu

Hỏi trăng cô liêu sầu vạn cổ
Mỏi mòn cánh hạc bay vẫn bay
Gõ con chữ nghĩa đêm khuya khoắt
Nhãn tròng mờ nhạt trẫm yêu em

Trẫm vẫn yêu em yêu muôn thuở
Tuổi tóc xanh sang màu lấp lánh
Cho mãi thời gian hồn lịm giấc
Trẫm vẫn yêu em trẫm yêu em!