Tha Nhân,  THO

NIỆM KHÚC XẾ CHIỀU

NIỆM KHÚC XẾ CHIỀU!

Lặng nhìn bóng xế về ngang

Mùa thu đời cũng uá vàng sang nâu

Quốc kêu nhắc khúc u sầu

Từ khi mất nước bể dâu đổi dời

Trầm ngâm suy niệm đôi lời

Phép huyền vi níu bóng đời được chưa?

Chuyển vần mấy lượt nắng mưa

Lần xem ký ức thấy thừa lệ rơi!

Ta như lạc cõi chơi vơi

Niềm đau rỉa rói tim côi tới giờ

Cung sầu đầy ắp hồn thơ

Ánh trăng khuya lạnh sương mờ đẫm mi

Gió ru trầm khúc sầu thi

Vẳng nghe lá khóc âm i cuộc tình!

Tình Non tình Nước tình mình

Nước Non Non Nước Nước sinh khí Hùng!?

ThaNhân, Camthành Sept 9, 2020