Khánh Lan,  Tin tức

BUỔI PHỎNG VẤN CỦA XNV DU MIÊN VỚI KHÁNH LAN TRÊN ĐÀI VNA 57.3