Kim Phụng

“Tháng Sáu Trời Mưa” Nguyên Sa-Hoàng Thanh Tâm