Âm nhạc,  Lê Nguyễn Nga

Phật Đản Sanh Cứu Khổ

Thơ: Lê Nguyễn Nga, nhạc: Cao Minh Hưng, ca sĩ: Tú Uyên