Lam Thủy-Chinh Mưng

NẾU GẶP LẠI…

Nhạc & Tiếng hát: Lam Thủy – Thơ: Bùi Đình Hiệp – Hòa âm: Chính Mung.