Âm nhạc,  Lê Nguyễn Nga

MÙA THU TRONG MƠ

Thơ: Lê Nguyễn Nga – Nhạc: Hạnh Cư – Ca Sĩ: Nguyễn Hưng Phú