Âm nhạc,  Tha Nhân

MẸ ƠI CON ĐÃ MỒ CÔI

Nhân ngày Mother’s Day, Tha Nhân gửi bản nhạc này để nhớ về người Mẹ Kính yêu của mình.

Mong chia sẻ nỗi niềm mất mẹ với những vị đồng cảnh.