Âm nhạc

Cô Bắc kỳ Tây Ninh, Thơ Việt Hải, Nhạc Vĩnh Điện, Hát & đàn: Nguyễn V. Hiển, Duy Hân