Âm nhạc

Bàn Tay Nhân Ái, sáng tác và trình bày Quốc Sĩ , ban nhạc The Magic.