Âm nhạc,  Tha Nhân

NẾU CÓ DỊP

NẾU CÓ DỊP 

Tha Nhân kính phụng họa Bài ‘’Còn gặp Nhau’’ của nữ sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương

Nếu có dịp thì ta cứ vui                                            

Thời gian vẫn chảy giọt mưa trôi
Công danh tăm tiếng rồi quên lãng
Còn mãi tình thương sống với đời    

Nếu có dịp thì ta cứ thương
Văn thơ nghiệp chướng lỡ tơ vương                    

Góp gom từng chút tình thương đó
Đem biếu nhân gian khắp mọi đường.

Nếu có dịp thì ta cứ chơi
Chơi cho thoải mái chút quên đời
Chơi cho thanh lịch và cao thượng
Xả hết chân tình chớ nửa vời!

Nếu có dịp thì ta cứ cười
Cười vang sảng khoái dạ vui tươi
Đề hoa thêm sắc hương thêm ngát
Để thắm tình đời đẹp nết người

Nếu có dịp thì ta cứ chào

Cho dù biển rộng với trời cao
Mặc cho biến đổi trò đen bạc
Vẫn chữ chân tình mà đãi nhau

Nếu có dịp thì ta cứ say
Say thơ say nhạc vẫn lâu nay
Say tình say nghĩa say bằng hữu
Say để cho quên những tháng ngày

Nếu có dịp thì ta cứ đi
Đi thăm bạn hữu, kẻ hàn vi
Dùng lời an ủi, hay tâm lý

Giúp được tha nhân vui lạ kỳ!!