Phóng sự về buổi “Vinh Danh và Mừng Thượng Thọ Nhạc sĩ Tuấn Khanh”