Lê Nguyễn Nga,  Văn Thơ

HIỂU NGHĨA  ĐÁP ĐỀN  

    

BÁO HIỂU TRUNG QUÂN GIỮ ĐẠO TÌNH   

    MẸ CHA KHUYA SỚM ĐàHY SINH 

    NUÔI CON SỚM TỐI BAO GIAN KHỔ  

    PHỤNG DƯỞNG SONG THÂN HIẾU NGHĨA MÌNH  

    GIỮ NƯỚC THƯƠNG NHÀ CON NHỚ MÃI 

    LÀM DÂN GIỮ VẸN TIẾT TRUNG TRINH      

    NON SÔNG GẤM VÓC TA GÌN GIỮ  

    HIỂU ĐẠO TRUNG QUÂN VẸN NGHĨA TÌNH.   

     Lê Nguyễn  Nga, Thanksgiving  2022