Trang nhà

Liên nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian là một tổ chức ái hữu bất vụ lợi. Thành Lập ngày 20 tháng 3 năm 2010 bởi 5 thành viên: Trần Mạnh Chi, Trần Việt Hải, Lý Tòng Tôn, Lưu Anh Tuấn và Ngô Thiện Đức.

MỤC ĐÍCH:

 • Tri ân những nhà văn hóa VN, đặc biệt trong phạm vi văn, thơ, họa, vũ, nhạc và kịch.
 • Chủ trương tổ chức những buổi vinh danh, mừng thọ hay tưởng niệm các văn thơ nhạc sĩ lão thành.
 • Nối kết và sánh bước cùng những thân hữu hay hậu nhân văn nghệ sĩ.

SINH HOẠT:

 • Văn Học Nghệ Thuật.
 • Âm Nhạc.
 • Hội Họa.
 • Ủy lạo các thành viên lâm bịnh.
 • Tham dự các sinh hoạt xã hội.

Khởi đầu từ một nhóm nhỏ, nay mở rộng ra nhiều nơi. Điển hình là hai nhóm chính: Nam California và Bắc California. Các đơn vị trong cấu trúc của Liên nhóm NVNT & TTG gồm:

 • Nhóm văn học: Khánh Lan (Phụ tá điều hành Nội vụ)
 • Nhóm Hội Họa: Lưu Anh Tuấn
 • Nhóm âm nhạc: Lâm Dung (Nam Cali.) Nguyễn Hồng (Bắc Cali.)

Backup âm nhạc: Ngọc Quỳnh

 • Nhạc Trưởng: Bùi Quỳnh Giao
 • Nhiếp Ảnh: Paul Phú Levan.
 • Tổ chức Du Lịch: Lưu Mạnh Bổng.
 • Website, forums: Tuyết Nga
 • Nhóm vũ đạo/choreography: Khánh Lan
 • Thủ Quỹ: Khánh Lan

Backup thủ quỹ: Tuyết Nga

 • Nhóm Giao Tế Nhân Sự Ngoại Vụ (Sân khấu, tiếp tân, xã hội, Nghi lễ, Tổ chức lễ lạc): Mộng Thủy

Backup: John Tạ, Hoài Phương

 • Nhóm Zoom Meeting & forums: Nguyễn Thiều Minh, Hồng Thủy, Mai Hương, Kiều My
 • Nhóm yểm trợ/logistics: Mai Hương (Bếp Hồng Tay Khéo)

Backup: Hoài Phương

 • Nhóm Media/Emcee:  Ngô Thiện Đức, Mộng Thủy, Bích Trâm, Thụy Vy

NHÓM BẮC CALIFORNIA:

 • Kỹ thuật: Phạm Thái

Backup: Nguyễn Hồng

BAN CỐ VẤN:

 • Cố Vấn Văn Học: NV Nguyễn Quang, GS Dương Ngọc Sum, GS. Đào Đức Nhuận, GS Quyên Di, NV Vi Khiêm Nguyễn Văn Liêm
 • Cố Vấn Kỹ Thuật: GS Phạm Thái
 • Cố Vấn Âm Nhạc: Bùi Quỳnh Giao (Nam Cali.) Nguyễn Hồng (Bắc Cali.)

BAN ĐIỀU HÀNH (Corestaff):

Việt Hải, Phạm Thái, Lâm Dung, Khánh Lan, Mộng Thủy, Mai Hương

NỘI QUY:

Liên Nhóm đã trải qua 7 năm hoạt động và đang trên đà phát triển. Do đó, chúng ta có nhiều nhu cầu hơn nhưng tiền niên liễm vẫn không thay đổi ($50 cho mỗi hội viên/một năm). Hiện tại số hội viên của Liên Nhóm được ghi nhận khoảng 50 thành viên, tuy nhiên chúng tôi vẫn nhận những hội viên mới có cùng chí hướng gia nhập hội. Các thành viên sẽ được hưởng những quyền lợi dưới đây.

I. CHƯƠNG TRÌNH VĂN HỌC:

 • Giúp đỡ và hướng dẫn cho những cây viết mới vào lãnh vực văn học.
 • Giúp tu chỉnh bản thảo trước khi in sách.
 • Hướng dẫn layout sách.
 • Soạn thảo chương trình RMS, chương trình hòa nhạc, v.v…
 • Phổ biến các tác phẩm của hội viên trên website của hội (nhanvannghethuat.com), youtube, facebook, v.v…
 • Giúp tổ chức RMS, thơ, nhạc, v.v…
 • Tương tế/ủy lạo hội viên.
 • Tiếp đón những thành viên ở xa về thăm quận Cam, California.
 • Miễn phí cho những buổi họp mặt do LN NVNT & TTG tổ chức (ngoại trừ tiệc mừng Giáng Sinh.)

II. CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ:

 • Đặc biệt dành riêng cho những thành viên của Liên Nhóm NVNT & TTG.
 • Những ca sĩ thân hữu không phải là thành viên muốn tham dự chương trình văn nghệ của Liên Nhóm, phải có sự giới thiệu của hội viên. (1 hội viên giới thiệu 1 người ca sĩ).
 • Tên và tông điệu của bài hát cần ghi danh với chị Lâm Dung, 2 tuần trước chương trình được tổ chức.
 • Hội viên muốn góp mặt trong ban hợp ca TTG, xin ghi danh với chị Lâm Dung. Sẽ có sự hướng dẫn của các ca nhạc trưởng: Bùi Quỳnh Giao, Nguyên Hồng và Lâm Dung. 

III. BẾP HỒNG TAY KHÉO:

Ngoài ra, trong năm 2022, Liên Nhóm sẽ mở thêm ban ẩm thực do Chị Mai Hương phụ trách với sự cố vấn của niên trưởng Nguyễn Quang.