• Cáo phó - Phân Ưu

    Phân Ưu (Cụ Bà Lê Thị Bé)

    PHÂN ƯU Đươc tin buồn thân mẫu của anh Ngô Thiện Đức là: Cụ Bà: LÊ THỊ BÉ đã qui vị vào lúc 5:25 chiều ngày 12 tháng 6 năm 2020 (AL 21 tháng 04 nhuần Canh Tý) tại Tư gia, TP Garden Grove, CA Hưởng Mạo 93 Tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng anh chị Ngô…